مدارس خاص

سوالات آزمون ورودی انرژی اتمی ۱۴۰۲

دبیرستان های انرژی اتمی ، همانند سایر دبیرستان هایی که دارای امکانات بسیار مناسبی می باشند، برای ورود داوطلبان به این دبیرستان ، آزمون ورودی را به عمل خواهد آورد. مطابق با این آزمون امکان ورود یا عدم ورود داوطلبان مشخص خواهد گردید. به همین منظور مطالعه سوالات آزمون ورودی انرژی اتمی ۱۴۰۲ بسیار می تواند جهت آمادگی در آزمون ورودی به شما کمک نماید.

چگونه به سوالات آزمون ورودی انرژی اتمی دست یابیم؟

نمونه سوالات آزمون وردی دبیرستان انرژی اتمی شامل چه سوالاتی می باشد؟

سوالات ورودی دبیرستان های انرزی اتمی چگونه می باشند؟

برای دانلود نمونه سوالات دبیرستان انرزی اتمی چه اقدامی لازم است انجام دهم؟

شرایط ثبت نام مدارس انرژی اتمی پایه دوم  چیست ؟

سوالات آزمون ورودی انرژی اتمی ۱۴۰۲-۱۴۰۳

آزمون ورودی دبیرستان انرژی اتمی ، همانند سایر مدارس از مواد امتحانی در نظر گرفته شده تعیین و مشخص خواهد شد. برخی از مواد امتحانی در خود سایت دبیرستان انرزی اتمی قرار داده شده است که با توجه به آن هر یک از داوطلبان می توانند برای آزمون خود را کاملا آماده نمایند. همچنین با دانلود نمونه سوالات آزمون ورودی مدارس انرژی اتمی بر مباحث مهم در هر مطلب نیز ، آشنا شوند.

سوالات آزمون ورودی انرژی اتمی ۱۴۰۲ همانند سایر آزمون های ورودی ، از کتب درسی خواهد بود. همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر و مطالعه دقیق تر، می توانید با استفاده از منابع کمک آموزشی که توضیحات کامل تر و مفصل تری در این زمینه دارند ، به مطالعه دقیق و همچنین اشراف کامل بر کتب درسی دست یابید . بدیهی است که هر یک از کتاب های کمک آموزشی در برخی از انتشارات مفیدتر خواهند بود.

در ادامه برخی از سوالات آزمون ورودی انرژی اتمی را برای ثبت نام آزمون دبیرستان های انرژی اتمی و آشنایی داوطلبان ارائه خواهیم نمود. این نوع سوالات برای هر سال متفاوت خواهد بود. به همین دلیل این نوع سوالات برای هر درس می تواند تفاوت باشد. اما برای آشنایی شما داوطلبان عزیز با سوالات سال های گذشته ، تصمیم بر آن گرفتیم تا برخی از نمونه سوالات را به همراه پاسخ تشریحی آنان ارائه نماییم.

سوالات آزمون ورودی انرژی اتمی در هر درس به آمادگی هر چه بیشتر شما برای آزمون کمک خواهد نمود.

نمونه سوالات آزمون ورودی انرژی اتمی

نمونه سوالات آزمون ورودی انرژی اتمی

سوالات آزمون ورودی انرژی اتمی درس ادبیات

معني چند واژه در كمانك جلوي آن نادرست بيان شده است ؟

منقبت ( آن چه بدان نازند ) – دهنده (خداوند بخشنده) – دستگاه ( غلبه ) – زمانه ( اجل ) – لوا ( تاج) – درخورنده( لايق ) – دستان( پدر زال )

1)يك                               2)دو                                          3) سه                                    4)چهار

پیشنهاد مطالعه، کلیک کنید:  دفترچه ثبت نام مدارس شاهد 1402 + لینک دانلود pdf

در متن زير چند غلط املايي و رسم الخطّي وجود دارد؟

در هيچ گنجي از حكمت و معرفت گشوده نمي شود مگر آن كه وصف يگانگي آفريده گار هستي كليد آن باشد دهنده اي كه خاستن جز از او نيست خوش گوار ، ارجمند گرداننده ي بندگان از خاري. هر كه از روي ناداني نه او را گزيد گزند او ناچار بدو رسيد و درود بر پيمبر باز پسين و بر ياران گزيده و خويشان پسنديده او باد تا باد و آب و آتش وخاك در آفرينش بر كار است و گل بر شاخسار هم بستر خوار.

1)يك                                  2) دو                                3)سه                                   4)چهار

در كدام گزينه املاي همه كلمات درست است؟

1) حريص و بي نوا تضاد و تعارض محشر كبري فرقه ي جحود و كافر غوطه در خون
2) طومار عصيان حكومت غاصب و تزويرگر حور و ماه فارغ از ننگ و نام خارق العاده
3) قالبي تأثير گذار رساي سالار شهيدان عازم و رهسپار حزين و دل كباب بخت و طالع
4)عيوب و رذيل تهاي اخلاقي الحذر و الامان به زعم شما دشت و هامون تعزيه و شبيه خواني

در كدام گزينه آراي ههاي تشخيص( جان بخشي ) مبالغه و تشبيه هر سه وجود دارند؟

1) اي تو غم خوار و سپهدار رشيد / اي كه چون تو ديده ي انجم نديد
2)بگذار تا بگريم چون ابر در بهاران / كز سنگ ناله خيزد روز وداع ياران
3)جهان آفرين تا جهان آفريد / سواري چون رستم نيامد پديد
4) چو يك ماه شد همچو يكسال بود / برش چون بر رستم زال بود

سوالات آزمون ورودی انرژی اتمی درس عربی

عين الأصح و الأدقَّ في التّرجمة أو التعريب أو المفهوم

اللهُ يفعلُ بي ما أنا أهلُه و ينزِلُ علَي سكينَتَه.”

1) خداوند با من آنچه را كه شايسته ي اوست انجام می دهد و آرامش خود را بر من نازل مي كند.
2)خدايا با من آنچه را كه سزاوار من است انجام ده و آرامش خود را بر من فرو فرست.
3) خدايا با من آنچه را كه شايسته ي آني ده و آرامش خود را بر من نازل كن.
4) خداوند با من آنچه را كه شايسته ي آنم انجام مي دهد و آرامش خود را بر من نازل مي كند.

“هؤلاء وجوا السعادةَ في مساعدة الآخَرينَ و غَيروا نَظْرَتهم حولَ الحياة”

1) آنان خوشبختي را در كمك به ديگران يافتند و ديدگاه شان درباره ي زندگي عوض شد.
2) اينان خوشبختي را در كمك به ديگران يافتند و ديدگاه خود را درباره ي زندگي تغيير دادند.
3) آنان خوشبختي را در كمك به ديگران جستجو كردند و نظر خود را درباره ي دنيا عوض كردند.
4) اينان خوشبختي را در كمك به ديگران جستجو كردند و ديدگاه شان درباره ي زندگي عوض شد.

سوالات آزمون ورودی انرژی اتمی دین و زندگی

سوالات آزمون ورودی انرژی اتمی دین و زندگی

سوالات آزمون ورودی انرژی اتمی دین و زندگی

كدام يك از مفاهيم زير از آي هي شريفه ي 151 بقره” كَما اَرسلنا فيكُم رسولاً منكُم يتْلو علَيكُم ءاياتنا و يزكّيكُم ويعلِّمكُم الكتاب و  الحكْمة و يعلِّمكُم ما لم تكونوا تعلَمونَ” برداشت نمي شود؟

پیشنهاد مطالعه، کلیک کنید:  سامانه ثبت نام آزمون دبیرستان انرژی اتمی ۱۴۰۲-۱۴۰۳

1) اين آيه پيامبراكرم (ص) را به عنوان برترين معلم قرآن كريم معرفي كرده است.
2) تعليم و يادگيري بر تهذيب و تزكيه ي نفس تقدم دارد.
3) اولين معلم و راهنماي انسان ها براي تفكر در اين كتاب آسماني، همانند خودشان،بشر بوده است.
4) رسول خدا (ص) هم روش تفكر در قرآن را به ما آموخته و هم به سؤالهاي مردم درباره ي آيات پاسخ داده است.

امام سجاد (ع) در مناجات خويش از پروردگار مي خواهد كه شوق الهي را …………… و عشق الهي را ……………… قرار دهد.

1)باز دارند ه از نافرماني رونده به سوي خشنودي                                         2)رونده به سوي خشنودي بازدارنده از نافرماني
3) باز دارنده از نافرماني محبوب تر از همه چيز                                             4) رونده به سوي خشنودي محبوب تر از همه چيز

كدام گزينه نادرست است؟

1)هدفهاي پايا نناپذير همان هدف هاي اخروي هستند كه در تقرب به خدا به دست مي آيند.
2)اصل قرار گرفتن هد فهاي پايان ناپذير مانع بهره مندي انسان از دل بستگي هاي پايان پذير مي شود.
3)هدفهاي پايا نپذير همان هدف هاي دنيوي هستند كه اگر به عنوان هدف اصلي گزينش شوند، ممكن است انسان به مقداري از آن برسد.
4)هدفهاي پايا نپذير بايد تابع هدف هاي پايان ناپذير باشند.

سوالات آزمون ورودی انرژی اتمی درس زبان

I never get up on time in the morning. Whenever I’m in a hurry, I can’t think well, so I usually forget to
take something with me.
Yesterday I didn’t take money and couldn’t pay for a taxi or a bus. Therefore I began running all the way to
my high school but I arrived there 15 minutes late and found Mr Alipour , my physics teacher, writing a
difficult problem on the blackboard. When he saw me, he asked me to solve it. My friends were laughing at
me but the teacher was very angry. I was afraid that he wouldn’t let me stay in the classroom. I thought for
a moment and at last could find the right way to solve the problem. Then I looked at my teacher: he was
quite glad. He said, “This time I’ll excuse you, but please don’t come late again. ”Then we all started laughing.

58- The word “forget” in line 2 is the opposite of ……………..

1) solve                                       2) ask                               3) think                             4) remember

59- The teacher was angry because …………
1) the student couldn’t solve the problem.
2) his students were laughing.
3) the student couldn’t come on time.
4) his students didn’t pay attention to him.

60- From the story we can understand that ……………
1) the writer wasn’t a clever student
2) the physics problem was very easy
3) the writer was a small boy4) the students thought the writer couldn’t solve the problem.

سوالات آزمون ورودی انرژی اتمی درس ریاضی

چند مستطيل وجود دارد كه طول و عرض آنها بر حسب سانتي متر، اعداد طبيعي بوده و محيطي برابر 12 سانتي متر داشته باشند.

پیشنهاد مطالعه، کلیک کنید:  آدرس دبیرستان های انرژی اتمی

1) 2                              2) 3                             3) 4                         4) 5

اگر بادكنكي كروي شكل در يك لحظ ه شعاعي برابر يابد، حجم بادكنك چند درصد كاهش مي يابد؟

1) 72/9                   2) 62/9                        3) 27/1                      4) 37/1

دانلود نمونه سوالات آزمون ورودی مدارس انرژی اتمی

برای دانلود نمونه سوالات آزمون ورودی مدارس انرژی اتمی می توانید با مشاره های مندرج در سایت که شماره مشاورین و متخصصین ما می باسشند ف تماس حاصل نمایید. همچنین پاسخ سوالات آزمون ورودی انرژی اتمی که در این مطلب ارائه شد را نیز می توانید با برقراری ارتباط با متخصصین مجرب به دست آورید.

کلیه داوطلبان و متقاضیانم ورود به دبیرستان های دخترانه و پسرانه انرژی اتمی با استفاده از برقراری ارتباط با متخصصین ایران تحصیل ، خواهند توانست علاوه بر دانلود نمونه سوالات آزمون ورودی مدارس انرژی اتمی و همچنین آدرس دبیرستان های انرژی اتمی  دست یابند. مشاورین ما همه روزه و در هر ساعت از شبانه روز که مایل باشید، آماده ارائه خدمات به شما عزیزان خواهند بود.

چگونه می توانم به دانلود نمونه سوالات آزمون ورودی مدارس انرژی اتمی در پایه های مختلف بپردازم؟

برای دانلود نمونه سوالات آزمون ورودی مدارس انرژی اتمی در تمامی پایه ها کافی است با مشاورین و متخصصین ایران تحصیل تماس حاصل نمایید. مشاورین ما همه روزه ، حتی ایام تعطیل ، آماده ارائه خدمات به شما عزیزان خواهند بود. سوالات در هر درس و در هر سال متفاوت خواهد بود.

قبل از مطالعه کتاب، به حل سوالات آزمون ورودی انرژی اتمی بپردازم یا پس از آن؟

یکی از محاسن بسیار بزرگی که می توان در رابطه با آزمون ورودی دبیرستان ها دانست این است که شما کاملا بر مباحث مهم در هر درس آگاه می شوید. اما توصیه ما به داوطلبان عزیز این است که ابتدا به مطالعه دقیق کتب درسی بپردازید و پس از آن ، برای محک خود، از این نمونه سوالات استفاده نمایید.

زمان پاسخگویی به سوالات دبیرستان نمونه دولتی چند دقیقه می باشد؟

آیا سوالات آزمون دبیرستان انرژی اتمی نمره منفی خواهند داشت؟

بهترین منبع برای مطالعه کتب کمک آموزشی چیست؟

آیا ممکن است سوالات آزمون ورودی دبیرستان انرژی اتمی تکراری باشند؟

تعداد نمونه سوالات آزمون ورودی مدارس امام صادق چه تعداد می باشد؟

سوالات متداول

نمونه سوالات آزمون ورودی انرژی اتمی از چه طریقی میتوان دانلود کرد؟

نمونه سوالات آزمون ورودی انرژی اتمی از طریق این مقاله قابل دسترس است.

آیا تنها با خواندن نمونه سوال احتمال دریافت رتبه خوب در ازمون ورودی مدارس انرژی اتمی وجود دارد؟

خیر، علاوه بر خواندن و آنالیز نمونه سوالات چند سال اخیر باید به مطالعه دروس و برنامه ریزی هم بپردازید.

آیا ممکن است سوالات سال گذشته با سوالات آزمون ورودی انرژی اتمی ۱۴۰۲ مشابه باشند؟

تشابه سوالات در سال های مختلف وجود داشته است و بعضا برخی از سوالات نیز در سال های مختلف تکرار شده است.

منابع آزمون ورودی مدارس انرژی اتمی را از چه طریقی میتوان دریافت کرد؟

برای دسترسی به منابع آزمون ورودی مدارس انرژی اتمی به مطالعه مقاله بپردازید.

نمایش بیشتر
باکویت باکویت

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
https://madaress.ir/sitemap_index.xml